تصاویر صفحه اصلی

تست

تست تست

۱۴:۴۳
۲۸ / ۱ / ۱۳۹۸

یشم گونه –جید

یشم گونه –جید

۱۴:۱۰
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

مروارید

مروارید

۱۴:۰۸
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

کف دریا

کف دریا

۱۴:۰۷
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

کهربا

کهربا

۱۴:۰۷
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

لعل یا گارنت

لعل یا گارنت

۱۴:۰۶
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

توپاز

توپاز

۱۴:۰۶
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

سیترین

سیترین

۱۴:۰۵
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

آماتیست

آماتیست

۱۴:۰۵
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

زمرد

زمرد

۱۴:۰۴
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

عقیق

عقیق

۱۴:۰۴
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

فیروزه

فیروزه

۱۴:۰۴
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

یاقوت کبود

یاقوت کبود

۱۴:۰۲
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

وزن مخصوص:4.05-3.97

وزن مخصوص:4.05-3.97

۱۴:۰۱
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

خواص درمانی و شفابخشی سنگ‌ها

خواص درمانی و شفابخشی سنگ‌ها

۱۴:۰۰
۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷
تعداد رکورد : 23